Στην ευρεία γκάμα υπηρεσιών που αναλαμβάνει το γραφείο μας, συμπεριλαμβάνεται η ενεργειακή μελέτη και η έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών. Από 1/01/2012 για οποιαδήποτε πράξη μίσθωσης ή μεταβίβασης ακινήτου, είναι υποχρεωτικό από το νόμο να υπάρχει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου (Π.Ε.Α).

Αναλυτικότερα το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει:

» Την ενεργειακή επιθεώρηση του ακινήτου.

» Την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.) του κτιρίου.

» Την εύρεση των βέλτιστων δυνατών λύσεων ώστε να βελτιωθεί ενεργειακά το κτίριο.

» Την εφαρμογή-κατασκευή των παραπάνω λύσεων είτε με ίδια κεφάλαια, είτε μέσα από την ένταξη σας στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ' οίκον.

banner1

Πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον

Δείτε περισσότερα
banner2

Διαδικασία και Προθεσμίες Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Δείτε περισσότερα
banner3

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Δείτε περισσότερα

location  Πευκών 127, Ηράκλειο Αττικής  
 phone  2102829872   call 24 6942059774    envelope  info@katopsi.gr